Các trò lừa đảo trên internet phổ biến mà bạn nhận được từ website mới sáng bóng của mình

Tất cả chúng ta đều quen thuộc khi nhận được email từ những người chú đã mất từ ​​lâu cho chúng ta biết về một khoản thừa kế bất ngờ hoặc một hoàng tử nigeria cần hỗ trợ chuyển tiền của mình vào hoa kỳ. Lừa đảo trên internet không có gì mới mẻ, có […]