Màu nào đẹp nhất cho nút thanh toán trên website thương mại điện tử?

Nút thanh toán trên website thương mại điện tử của bạn có màu gì? Bây giờ đây là một câu hỏi khó hơn: màu tốt nhất cho nút thanh toán là gì? Hỏi màu nút thanh toán nào phù hợp với website thương mại điện tử của bạn cũng giống như hỏi màu cà vạt […]